Singleturk.com - Single website voor Türken uit Nederland en Europa,  Turkse chat, Turkse vrouwen
Welkom bij Singleturk.com Meld je nu aan!  |  Login
Algemene voorwaarden

Met de aanmelding als lid bij Singleturk.com verklaart u zich akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden.1.Doel

Singleturk.com biedt een online-platform waarop leden elkaar via verschillende online services kunnen leren kennen. Personen die het 18e levensjaar niet bereikt hebben kunnen niet van deze service gebruik maken.

2.Toegang

Voor de aanmelding heeft elke gebruiker een emailadres nodig, een pseudoniem en een password. Een aanmelding zonder instemming met de algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3.Soorten lidmaatschap / registratie

Registratie is gratis bij singleturk.com

Er zijn twee soorten lidmaatschap

Gratis lidmaatschap: Met het gratis lidmaatschap kun je Singleturk.com gebruiken met beperking.

3.1 VIP lidmaatschap

De VIP-lidmaatschap (gratis) is een extra optie. Als VIP-lid je alle functies kunt gebruiken zonder beperkingen en zonder grenzen. Als VIP-lid u alle functies kunt gebruiken.

De VIP-lidmaatschap eindigt na de gekozen periode en wordt niet automatisch verlengd.

4.Voorwaarden voor het gebruik

Wat door ons aangeboden wordt mag alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Het is verboden gegevens die van andere leden afkomstig zijn voor reclamedoeleinden te gebruiken.

Het verspreiden van pornografische, rechtsradicale en onzedelijke publicaties en afbeeldingen is verboden. Eveneens zijn publicaties verboden die in strijd zijn met Nederlandse wetten

Een schending van de algemene voorwaarden heeft royering van het lidmaatschap ten gevolge, bij ernstige delicten een strafrechtelijke vervolging.

5.Opzegging / beeindiging van het lidmaatschap

Opzegging door het lid:

Ieder lid heeft het recht zijn lidmaatschap te allen tijde op te zeggen.De opzegging vindt plaats door het wissen van het eigen profiel

Opzegging door Singleturk.com:

Lidmaatschappen kunnen bij schending van de algemene voorwaarden te allen tijde door Singleturk.com opgezegd worden.

6.Bescherming persoonsgegevens

Gegevens van leden worden geheim gehouden en niet aan derden verder gegeven.Herroepingsrecht: U kunt altijd van uw herroepingsrecht gebruik maken, dit kan ook bereikt worden door een email aan Singleturk.com

U ontvangt met onregelmatige tussenpozen info-emails die uw lidmaatschap betreffen, deze kunnen in de afdeling 'Mijn profiel' afgemeld worden.

7.Zakelijk gebruik

Iedere vorm van zakelijke reclame, in het bijzonder voor andere internetdiensten, wordt strafrechtelijk vervolgd.De schadevergoedingsclaim bij bewezen zakelijke reclame bedraagt EUR 5000

8. Aansprakelijkheid van Singleturk.com

Voor de juistheid van de verzonden gegevens door leden is Singleturk.com in geen geval aansprakelijk. Voor schade die door hackeraanvallen ontstaat kan Singleturk.com eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Nick: deseo
Leeftijd: 43
Leeftijd: Germany
Nick: colorium
Leeftijd: 63
Leeftijd: Germany
Nick: Börü
Leeftijd: 37
Leeftijd: Germany
Nick: necati55
Leeftijd: 54
Leeftijd: Germany
Nick: Yesir
Leeftijd: 29
Leeftijd: Belgium
Nick: b.k....
Leeftijd: 42
Leeftijd: Germany
Nick: Musti79
Leeftijd: 38
Leeftijd: Germany